P. C. Stemann Rosenørn

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Poul Christian Stemann Rosenørn (1851-1911) var født i København som søn af amtmand, gehejmekonferensråd Mathias H. Rosenørn. Efter at have været birkedommer i Løgstør i 4 år kom P. C. Stemann Rosenørn til Silkeborg og blev byen tredje birkedommer.

Rosenørn tiltrådte embedet 26. november 1898, efter at birkedommer Theodor Adler Lund var død 16. august samme år. Det var i en travl periode, at han overtog ledelsen af byens anliggender. Som følge af lov af 7. april 1899 blev Silkeborg købstad ved årsskiftet i 1899/1900. Dermed kom han til at forestå overgangen fra handelsplads til købstad.

Allerede 22. oktober 1904 forlod Rosenørn sit embede i Silkeborg og blev byfoged i Stege, hvor han døde i 1911. Han blev efterflugt som borgmester af Karl Kristian Ludvig Jürgens.

Rosenørn var medstifter af og første formand for Silkeborg Turistforening. Hans grundvigske livssyn betød endvidere, at han tog aktiv del Højskoleforeningen og at han ganske kort efter til tiltræden talte ved indvielsen af denne forenings nye bygning - Højskolehjemmet.

Rosenørn fik opkaldt en bænk efter sig på den sti fra Svejbæk Færgegård til Himmelbjerget, som turistforeningen fik etableret i perioden lige efter 1900.

Borgmesterhaven (beliggende Åhavevej 51-53) er opkaldt efter P. C. Stemann Rosenørn, ligesom den tilstødende Rosenørns Allé.