P. C. Stemann Rosenørn

Fra WikiSilkeborg
Version fra 5. dec 2010, 15:02 af Lis Thavlov (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Poul Christian Stemann Rosenørn (1851-1911) var født i København som søn af amtmand, gehejmekonferensråd Mathais H. Rosenørn. Efter at have været birkedommer i Løgstør i 4 år kom P. C. Stemann Rosenørn til Silkeborg og blev byen tredje birkedommer. Han tiltrådte embedet 26. november 1898, efter at birkedommer Theodor Adler Lund var død 16. august samme år.

Det var en travl periode Rosenøn overtog ledelsen af byens anliggender. Som følge af lov af 7. april 1899 blev Silkeborg købstad ved årsskiftet i 1899/1900. Dermed kom han til at forestå overgangen fra handelsplads til købstad.

Allerede 22. oktober 1904 forlod Rosenørn sit embede i Silkeborg, idet han blev byfoged i Stege, hvor han døde i 1911. Han blev efterflugt som borgmester af Karl Kristian Ludvig Jürgens.

Borgmesterhaven (beliggende Åhavevej 51-53) er opkaldt efter P. C. Stemann Rosenørn, ligesom den tilstødende Rosenørns Allé.