Silkeborg Kraftvarmeværk

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Kraftværket stod færdigt i 1996 klar til at producere strøm og varme til Silkeborg. Værket startede ud som et Intrasentskab (I/S) mellem El-Sam og Silkeborg Kommune. Allerede fra starten var værket tænkt som udelukkende gasfyret, men som noget nyt besluttede man at satse på gasturbiner der er i familie med jetmotorer.

I 2000 overgik værket fra I/S til aktieselskab (A/S), men stadig med kommunen og Elsam som eneste aktionærer. I 2004 købte Silkeborg Kommune El-Sam ud af værket og det er i dag en del af Silkeborg Forsyning A/S.

CO2-tiøren

Værket drives af naturgas og har en virkningsgrad på omkring 88 %, det betyder at værket omsætter 88% af gassens energi til strøm og fjernvarme. Da værket blev etableret midt i 1990'erne havde byen allerede et effektivt kulfyret fjernvarmeværk, så egentlig kunne det ikke betale sig at bruge gas. Men regeringen gav et tilskud på 10 øre for hver kilowatt-time strøm, som produceres med gas. Samtidig så kommunen en fordel i at købe gas hos Naturgas Midt-Nord som Silkeborg Kommune var medejer af. Her kunne man vende et underskud til et overskud gennem den store mængde gas et sådant nyt værk ville aftage. Værket aftager i dag ca. 90.000.000 kubikmeter naturgas.

Forretning og varme

Selv om det kun var ved hjælp af støtte fra staten værket kunne realiseres, var man alligevel opmærksomme på at værket skulle være en god forretning. Derfor blev produktionsanlæget bevidst dimensioneret så stort at man kunne tjene penge på at levere strøm til Midtkraft når der var høj pris på el. Og på samme tid producere varme som kunne lagres op og bruges når der ikke foregik elproduktion. I dag er værket afhængig af at sælge sin strømproduktion på elbørsen og handlerne sker fra dag til dag. Men der produceres stadig kun når det bedst kan betale sig, hvilket giver silkeborgenserne billig fjernvarme.

Arkitektur

Silkeborg Kraftvarmeværk bliver ofte fremhævet for sin spektakulære arkitektur som får en dramatisk virkning som det ligger oven for byen for enden af Kejlstrupvej. Værket er tegnet af Arkitektgruppen i Århus skiller sig ud ved at have alle kraftværkets dele inden i bygningen. Det giver, ud over det arkitektoniske også mulighed for at afskærme værket i forhold til støj.

Elproduktion og selvbetjening

Værket drives af to effetive, så kaldt low NOx gas turbiner, der er designet lidt som en jetmotor. De er udleder ikke så mange skadelige kvælstofforbindelser.Samtidig er de meget effektive og fleksible. Hvilket betyder at værket på bare 15 minutter kan levere 85 megawatt og derfor hurtigt kan gå ind og dække strømmangel i el-nettet. De to jetturbiner yder 50.000 hestekræfter og er meget avancerede. Røgen fra de to maskiner bruges til at opvarme damp til at drive en dampturbine. den resterende spildvarme bruges til at producere fjernvarme. Værket er bygget så det kan fjernbetjenes. Det betyder at de ikke er mennesker på vagt om natten og weekender. I den tid overvåges værket fra Randers. På den måde er værket stort set fuldautomatisk og det er kun konkrete reparationer og andre justeringer med skruenøgler eller lignende værktøj, der kræver at mandskabet møder op uden for normal arbejdstid.