Rampelys

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Store planer og stram økonomi

I 1982 købte en gruppe privatpersoner fra miljøet omkring Den Lille Biograf og Galleri Krogen Bindslevs Plads 6 af Silkeborg KFUK, som siden 1918 havde haft til huse der. Planen var at skabe et kulturhus, som foruden galleri og biograf skulle huse cafe, teater, musik, lyrik, lyd- og diasværksted, etc. Selvom køberne havde skudt private midler i huset, oprettede de den selvejende institution Huset på Bindslevs Plads 6, som skulle fungere som en slags paraply med overordnet planlægning og økonomisk samkøring for de selvstændige undergrupper og man håbede – og forventede – at modtage støtte fra såvel kommunen som kulturministeriet. Den daglige drift af de forskellige aktiviteter skulle helt og holdent varetages af frivillige.

Rampelys med Den Lille Biograf og Cafellini


Skønt planerne var mange og ambitionerne store, kneb det med den økonomiske støtte. Påskønnelse for initiativet fik man dog allerede i 1983, da Rampelys modtog såvel Silkeborg Turistforenings Initiativpris som Socialdemokratiets Kulturpris. Med den sidste fulgte en kraftig opfordring til at huset fik noget kulturstøtte.

I 1986 bevilgede Silkeborg byråd efter lange forhandlinger – men med stort flertal - et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 til indfrielse af nogle forpligtelser og forventningen var, at Rampelys så skulle kunne klare sig.

På trods af et stort antal frivillige medarbejdere og ca 150 000 årlige gæster – de fleste dog i cafeen, som var en selvstændig forpagtning – var økonomien i 1989 atter stram samtidig med, at huset efterhånden trængte til en grundig istandsættelse. De oprindelige ejere satte derfor huset til salg. De ønskede ikke, at kommunen købte det, idet de frygtede, at styringen ville blive for stram eller at huset ville blive anvendt til andre formål end kulturhus og der gik også kun kort tid før en ny gruppe private, som beskrev sig selv som 'almindelige brugere af huset', købte det og drev det videre i den oprindelige ånd.

Kommunen træder til

Allerede i 1990 var Rampelys imidlertid så forgældet, at de nye ejere opfordrede Silkeborg Kommune til at overtage huset og ansætte en daglig leder, men udover at kommunen løbende bevilgede diverse mindre tilskud og underskudsgarantier til de forskellige grupper og arrangementer, skete der ikke noget før i 1994, hvor kommunen endelig købte huset af de private ejere. Som lejer og administrator af huset dannedes nu foreningen Rampelys, som lejede huset af kommunen for et fast årligt beløb og videreudlejede lokalerne for et fast beløb pr. arrangement til de forskellige brugergrupper. Denne forenings bestyrelse bestod af repræsentanter for ejerne, brugergrupperne og et udpeget byrådsmedlem, som dog ikke havde stemmeret. I 2003 besluttede kommunen, at der ikke længere skulle sidde et kommunalt udpeget medlem i bestyrelsen.

I år 2000 genåbnede Rampelys efter en gennemgribende istandsættelse og væk var nu teater og lyrikcafe, etc., således at de 5 grupper, der stod for husets aktiviteter var Den Lille Biograf, B'Sharp, Frokostjazzens Venner, Rampen og Swingsfinks, så Rampelys nu i overvejende grad var et spillested. Cafeen i stueetagen var blevet til restaurant La Casita og som sådan en selvstændig forretning.


Nye tider

I forbindelse med at Silkeborg Kommune planlagde at åbne spillestedet KedelhusetPapirfabrikken, blev der igen sået tvivl om Rampelys' fremtid, men takket være et godt samarbejde med kommunen og de forskellige musikforeninger imellem, fik man lavet nogle aftaler, som bedst muligt tilgodeså begge steder. Især Musikrampen (som var den ny forening, der overtog efter Swingsfinks konkurs) og B'Sharp gav udtryk for, at man ønskede at blive ved med at afholde koncerter på stedet, der med sin tradition og atmosfære dannede de perfekte rammer om disse foreningers ofte intime koncerter. Samtidig var man åben for at bruge Kedelhuset til større arrangementer, som Rampelys' beskedne størrelse – 250 mennesker i lokalet som maksimum – havde umuliggjort. Kun Frokostjazzens venner valgte fra start at flytte deres koncerter til det større sted og skønt det naturligvis betød en nedgang i indtægterne, har Rampelys i dag en sund økonomi og man investerer fortløbende i forbedringer af lys, lyd og lokaler ligesom man undersøger muligheden for at etablere en elevator, så adgangsmulighederne for kørestolsbrugere kan blive i orden.

Nyt møblement 2018

I november 2018 forlængede Silkeborg kommune og foreningen Rampelys deres samarbejdsaftale med 10 år, således at Rampelys' fremtid er sikret til og med 2028.