Radio Silkeborg

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Premiereudsendelse med bl.a. Per Højholt i studiet. Til højre ses stationsleder Ebbe Johnsen. Fotograf: Jens Anker Tvedebrink

Radio Silkeborg gennemførte 25. november 1984 en vellykket prøveudsendelse, men kom dog først i luften med regelmæssige udsendelser 1. februar 1985.

I den første tid benyttede man en midlertidig, ca. 20 år gammel mobil sender - et radiorør, der naturligvis blev udskiftet til en tidssvarende, da de rigtige udsendelser startede.

Signalet fungerede over al forventning. Lyttere kunne høre Radio Silkeborg i stereo i en radius af 20 km. - i mono ca. 35 km.

Folkene bag radioen var yderst tilfredse, men det var ikke alle, der var det. Radio Viborg anmeldte Radio Silkeborg til politiet. Silkeborgs signal overdøvede Viborgs, så lyttere i Kjellerup-området ikke kunne høre deres egen lokalradio - i Viborg. Man mente at der blev benyttet ikke-godkendt materiale. Da det var en prøveudsendelse, hvortil der var givet særlig tilladelse, afviste både Post- og Telegrafvæsen og politiet dog denne anmeldelse.

Forud for starten var der gået flere måneders arbejde. Post- og Telegrafvæsenet skulle opstille sendemast, og man skulle skaffe personale til at varetage radioens daglige drift. Daglig leder blev Ebbe Johnsen - den tidligere leder af Medborgerhuset, formand for Musiksamrådet i Silkeborg, som også i 1970 havde startet ”Jazzhus Stalden”.

Til at støtte radioen nedsattes et programpanel bestående af 12 medlemmer, bl.a. formand for Kulturudvalget Juditthe Boock, formand for AOF Cyril Rasch, formand for SOF Hanne Friis, formand for Arbejdernes Fællesorganisation Leo Holst, formanden for Idrætssamvirket Johan Evensen samt museumsinspektør Christian Fischer, der blev valgt til formand for panelet.

I begyndelsen af november 1984 oprettedes endvidere ”Radio Silkeborgs Lytterforening”, hvis opgave var at være med til at sikre radioen en forsvarlig økonomisk drift og forestå indtægtsgivende aktiviteter såsom radiobingo og lytterhilsener. Der var stor opbakning til foreningen allerede fra starten. På premieredagen havde 600 meldt sig ind, året efter 4.770 og ved en opgørelse i 1993 var der ca. 1.500 medlemmer. Og medlemskredsen var bred – det var private husstande, private virksomheder, forretninger og foreninger.

Medlemmernes kontingent var en væsentlig del af det økonomiske grundlag for radioens eksistens, idet man hverken modtog stats- eller kommunal støtte, og i begyndelsen heller ikke havde reklameindtægter.

At Silkeborg fik sin egen radio var et led i det første større brud på Danmarks Radios monopol, hvor lokalradioer over hele landet blev en fast bestanddel af radiosendefladen, og efter en forsøgsperiode frem til 1986 også en del af medielovgivningen.

Kulturministeriet tildelte den lokale sendetilladelse til Midtjyllands Avis, der med chefredaktør Viggo Sørensen i spidsen så muligheden for at kombinere radio- og avismediet. Derfor stillede avisen med startkapitalen på 1,5 millioner kroner.

Dagblade måtte dog ikke have bestemmende i indflydelse på lokalradioområdet. Dagen før Radio Silkeborg gik i luften blev der derfor indgået aftale mellem Midtjyllands Avis og Arbejderbevægelsens Medieselskab om fordeling af en del af sendetiden. Det blev til lokalradioen “Studie A”, som i 1987 blev Silkeborg Nærradio. Medieselskabet omfattede en bred kreds inden for arbejderbevægelsen – fra fagforeninger over Socialdemokratiet til kooperative forretninger og forskellige faglige klubber

Radio Silkeborg lejede sig ind i lokaler på Vestergade 31 med indgang fra Bio's gård. Foruden stationslederen blev der tilknyttet tre journalistiske medarbejdere. Derudover bestod medarbejderstaben fortrinsvis af frivillige radioentusiaster. En meget markant medarbejder var Thomas Mygind, der var reklamemand og diskjockey. Han havde bl.a. et fast telefonprogram ”Hit og Godskontoret”, der var meget aflyttet.

Dækningsområdet var fra starten Silkeborg, Ry, Them og Gjern kommuner samt dele af Ikast kommune. I 1988 blev det dog udvidet til også at omfatte Galten, Skanderborg, Brædstrup og Kjellerup kommuner.

Radio Silkeborgs logo

I begyndelsen sendtes der kun tre timer om dagen og overvejende nyhedsstof, men også journalistiske indslag og servicemeddelelser. Snart blev det også til kulturstof, som f. eks. Ebbe Johnsens egen serie “Der var engang - og noget er der endnu”, der i tre år bragte interviews med ældre silkeborgensere om livet i Silkeborg. Programmerne blev i almindelighed til med deltagelse af såvel amatører som professionelle, og også byens kultur- og foreningsliv.

1. oktober 1986 sluttede forsøgsperioden og radioen skulle til at stå på egne ben. Der blev oprettet et anpartsselskab med en samlet kapital på 80.000 kr.

Da det i 1988 blev tilladt at bringe reklamer, udvikledes en to-delt struktur af kommercielle hhv. ikke-kommercielle stationer. Det førte til at der i Silkeborg-området herefter kom flere lokalradioer til på den samme frekvens – f.eks. Græsrødderne i Silkeborg, Radio Saturn og Radio Livets Ord.

Dårlige økonomiske vilkår blev årsagen til, at radioen i 1992 blev sat til salg for det symbolske beløb af 1 kr. Ny ejer blev Silkeborg Daghøjskole, hvilket betød, at Ebbe Johnsen afløstes af Ole Puggaard som stationsleder. Radioen åbnede 6. november 1992 i nye og større lokaler, og med med mere avanceret udstyr.

På det tidspunkt var man oppe på at sende 100 timer om ugen til 80.000 mulige lyttere.

I 1997 gik Radio Silkeborg i betalingsstandsning, men en kreds af investorer indskød tilstrækkeligt med kapital til at et nyt selskab kunne videreføre radiodriften. Det nystiftede selskab kom til at hedde ”Radio Silkeborg af 1997 A/S”. Torben Grøn, der indtil havde været salgschef, blev ansat som ny leder.

Støttegruppen hed herefter ”Radio Club Silkeborg”.

I februar 1998 flyttede stationen til nye lokaler på 2. sal i Torvecentret - herved blev sloganet "På toppen af Silkeborg" født.

I 2000 fik lokalradioen søsterkanalen ”Radio Silkeborg Guld”, hvis målgruppe især er de lidt mere modne lyttere. Dermed var der to reklamefinansierede lokalradioer i Silkeborg - men uder samme "hat".

31. maj 2008, kl. 9.00 skiftede Radio Silkeborg navn til Radio 1. Radioen ville med det nye navn brede profilen og dækningsområdet ud og styrke lyttertallet. Sendeområdet blev dermed udvidet til det midt-østjyske.

Ejerkredsen var på dette tidspunkt: Radioreklame A/S, Radio Viborg, Midtjyllands Avis, LO/AOF, OM Consultancy Aps, John Peter Jensen Holding A/S, Henton Group A/S og O.L. Holding Aps.

I jublæumsåret – 2010 – er der otte fastansatte medarbejdere, nogle deltidsansatte samt omkring 10 frivillige. Man råder over fire studier og et produktionsrum.

Lyttertallene var for 2. halvår 2009 for Radio 1: 46.000 og for Radio Silkeborg Guld: 53.000.

Fra at være græsrodsradio med overvejende frivilligt personale har Radioen udviklet sig til et moderne medie med professionelle medarbejdere.

Ekstern henvisning

Radio 1