Norups Plads

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Officiel indvielse af Norups Plads, hvor efterkommere af Poul Norup er samlet foran Frode Steinickes skulptur. Foto: Silkeborg Kommune

Norups Plads er beliggende i den vestlige ende af (midtbyens del af) Vestergade - på det sted, der i den oprindelige byplan udgjorde byens vestlige kant. Pladsen er opstået efter, at bygningen (Vestergade 30), som indtil marts 2003 husede Midtjyllands Avis, blev nedtaget og genopført i 2006 og 2007 på nabogrunden (Vestergade 28).

Norups Plads er opkaldt efter cand. jur. Poul Norup (-2004), der var bankdirektør i Silkeborg Bank. Han fortsatte som ordførende direktør i Jyske Bank, der opstod da fire midtjyske lokalbanker 7. juli 1967 fusionerede.

Under Poul Norups ledelse voksede Jyske Bank fra at være landets 18. største pengeinstitut med 8 afdelinger og 163 medarbejdere til at være landsdækkende pengeinstitut med 152 afdelinger i Danmark, 5 i udlandet samt mere end 3.000 medarbejdere. Poul Norup stod i spidsen for banken frem til sin pensionering i 1989.

Efter en større omlægning af vejføringen Hostrupsgade/Vestergade blev Norups Plads indviet 24. oktober 2008, hvor skulpturen "High Five" af Frode Steinicke tillige blev afsløret.