Frydensbjerggård

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning
Frydensbjerggaard på Århusbakken, ca. 1905.

Fattiggården Frydensbjerggaard blev indviet i oktober 1902 og afløste den tidligere fattiggård, som lå i Nygade på det sted, der nu er midt i Tværgade mellem Nygade og Markedspladsen. Tværgade var den gang ikke ført igennem, men gik kun mellem Vestergade og Nygade. Fattiggården anlagdes på "Frydensbjerg" - det bakkedrag, der ligger øst for Remstrup Å og ovenfor Havnen i Silkeborg og som i dag kendes under navnet "Århusbakken".

Frydensbjerggaard blev bygget, fordi den gamle fattiggård var så forfalden, at man ikke kunne være den bekendt. Der var ganske stor strid i byrådet, om der skulle være landbrug knyttet til den nye fattiggård eller ej. Den endelige beslutning på byrådsmødet den 13/1 1902 afgjorde, at det skulle der. Gården opførtes for en samlet pris på lidt over 28.000 kr.

Frydensbjerggaard bestod af en to-etages hovedbygning (i 1915 øget til 3 etager, da der blev bygget lejligheder i tagetagen og opsat to kviste). Der var desuden store landbrugsbygninger, en hestestald, en lade og en kostald. I 1915 øgedes staldbygningerne med en svinestald i forlængelse af laden og bygget sammen med denne ned mod Vibevej.

I de første år efter 1902 var Frydensbjerggaards funktion som fattiggård en "underskudsforretning". Men fra omkring 1911, hvor Peter Theibel ansættes som bestyrer, og hvor tiderne for landbruget forbedredes, begyndte der at komme overskud, således at de fattige var med til at financere andre projekter i byen.

Gården fungerede nu på godt og ondt som fattiggård (arbejds- og forsørgelsesanstalt) i 41 år. Der var skiftende bestyrere, men ikke hyppige udskiftninger. Hver bestyrer fungerede i gennemsnit i omkring 10 år.

Frydensbjerggaard eksisterede som fattiggård indtil 1943, hvorefter den blev kommunens husvildebolig. Samme år byggedes på Rylevej 2 barakker. De rummede ialt 16 lejligheder med ca. 23 kvadratmeter i hver. Som vicevært ansattes Aage Rasmussen.

I august 1962 nedbrød man gården såvel som barakkerne, og nu ligger Sygeplejeskolen i Silkeborg nøjagtigt der, hvor fattiggården lå på Høgevej 12, men intet spor er tilbage af den.

Arkiv

Fattiggårdens / Frydensbjerggårds arkiv findes i Silkeborg Arkiv.