Allingskovgård

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Herregården Allingskovgård i Svostrup sogn opstod i årene ca. 1816-1821 ved udskillelse fra herregården Allinggård. Ejeren J.C. Schuchardt ønskede at gøre sine besiddelser op i hurtige penge, og store skovområder fældes og jord sælges fra. Efter Schuchardts død i 1819 solgte arvingerne Allingskovgård til Albert Stabell, som fik papir på ejendommen i 1821.

Ejere frem til 1847

  • Albert Stabell (1821-1833)
  • H.E. van Deurs (1833-1845)
  • Eduard Warburg (1845-1847)

Herefter går ejendommen over til familien Nellemann.

Laurits Nellemann (1803-1887)

Købte Allingskovgård i 1847 og lod opføre en ny hovedbygning og lidt senere også nye staldlænger. Familien flyttede ind i 1848. Laurits Nellemann var en ivrig skovmand med interesse for skovrejsning. Også politisk var ejeren på Allingskovgård aktiv dels som formand for Grønbæk-Svostrup Sogneforstanderskab (fra 1867 kaldet sognerådet) og dels som medlem af Viborg Amtsråd. Laurits Nellemann hædredes for sit virke med titlen justitsråd.

Sophus Nellemann (1833-1915)

Købte Allingskovgård af faderen i 1884 og havde ejendommen frem til sin død i 1915. Sophus Nellemann købte i 1890 Allinggård, og de to ejendomme kom hermed igen under samme ejer. Efter Sophus Nellemanns død i 1915 havde sønnen løjtnant Nellemann herregården frem til 1918.

Ejere efter 1. verdenskrig

Et konsortium købte Allingskovgård efter 1. verdenskrig, og der sker en del ændringer på ejendommen. Blandt andet sælges fra til 35 husmandsbrug omkring 1922. C.B. Clausen købte i 1923 Allingskovgård, og ejendommen har siden været i familiens eje. Nea Boye Clausen og Andreas Drivsholm drev ejendommen i årene 1959-1989, mens de nuværende ejere Klaus Drivsholm og Karen Marie Ravn overtog driften i 1989.

Allingskovgårds gamle hovedbygnig fra 1847-48 blev i sommeren 2009 revet ned, og en ny hovedbygning er under opførelse.

Henvisninger

  • Trap Danmark - diverse udgaver
  • Leo Wad: Af familien Nellemanns annaler (i Østjysk Hjemstavn 1950)