1953

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

5. januar: Overlærer Holger Knudsen, Silkeborg, udnævnes til forstander for Silkeborg Handelsskole efter sin afdøde far, Lars Knudsen.

6. januar: De tre bunkers på Lyngbygade i Silkeborg fjernes, da grunden skal bebygges. Det foregår med trykluftværktøj.

29. januar: Der træffes endelig afgørelse af, at hverken Silkeborg eller Skanderborg får C.F. kasernen. Der skal derimod bygges i Haderslev og i Herning.

10. februar: Overassistent J. P. Jørgensen, Silkeborg, udnævnes til postforvalter ved det nye embede, der skal oprettes i Alderslyst.

24. februar: A/S Alderslyst Mejeri sælger Silkeborg Flødeis og Kølecentral med bygninger til Pyramide Is, Århus, som vil videreføre sin virksomhed fra Silkeborg.

30. marts: Arbejdet begynder med fjernvarmen. Udgravningerne i byens gader står på godt et halvt år.

17. april: Alderslyst Postkontor åbner i Nørreport.

18. maj: Beboerne i Lemming holder afskedsfest for lærer Nellemann Laursen, der efter 34 års virke i Nisset skole trækker sig tilbage.

8. juni: Kirkens Korshær i Silkeborg overtager det af Arbejde Adler hidtil drevne Herberg for rejsende svende og istandsætter det for ca. 8.000 kr.

8. juni:Bio” har premiere på den første 3-dimensionale film, der er optaget.

10. juni: Anlægget på Slotsholmen indvies.

19. juni: Silkeborg Museum bestiller for 2.000 kr. keramik af Asger Jorn.

23. juni: På Bindslevs Plads afsløres en mindesten over afdøde borgmester Rasmus Bindslev.

2. juli: Pens. lærer S. P. Pedersen, Gjessø, dør i sit hjem, 85 år gammel.

3. juli: Plankeværket, der har stået foran nybyggeriet, 2. afsnit af Østerport, falder. Langhoffs Konditori åbner som den første beboer i det nye afsnit. Inden årets udgang er hele nybygningen beboet.

21. juli: Arbejdet med at bygge den 57 meter høje skorsten ved Silkeborg Fjernvarmeværk i Hostrupsgade påbegyndes.

26. juli: I Silkeborg gives der for første gang opvisning i vandski. 4-5000 tilskuere overværer opvisningen.

24. august: På Skanderborg Amtsråds møde foreligger et andragende fra restauratør Salomonsen, Færgegården, Svejbæk, der anmoder om at få et tilskud til færgeoverfarten, der giver underskud. Det nægtes, og 1. oktober nedlægges færgefarten. Sagen behandles nu i Ministeriet.

30. august: Silkeborg Sanatorium og Ry Sanatorium fejrer 50 års fødselsdag.

5. september: Silkeborg har Børnehjælpsdag med 55.000 kr. i omsætning.

15. september: Børnelammelsen i Silkeborg breder sig. Hidtil har den omfattet godt en halv snes fra Århusbakkekvarteret, men nu dukker den op andre steder i byen, heldigvis stadig kun i milde tilfælde.

15. september: Silkeborg Fjernvarmeværk ved Hostrupsgade tages i brug. Den 56 m. høje skorsten – Silkeborgs største – er færdig, og der er varme på rørene hos alle, der har bragt tilslutningen i orden.

15. september: Asger Jorn skænker Silkeborg Bibliotek tre abstrakte lærreder.

1. oktober: Det nye ”Østerport” er klar til indflytning. Dermed er 2. byggeafsnit færdigt.

1. oktober: Nørreport i Alderslyst nærmer sig sin fuldførelse. De 54 lejligheder er udlejet, butikkerne også, posthus og restauration er færdig og taget i brug.

1. oktober: Kobberdækningen af Silkeborg kirkes spir er nået så vidt, at man kan fjerne stilladset. Ved en lille højtidelighed nedlægges et dokument, der fortæller om begivenheden.

3. oktober: Restaurant Nørreport, Alderslyst indvies

10. oktober: Silkeborg Gymnastikforening har rejsegilde på det hus, de selv bygger på Silkeborg Stadion.

23. oktober: Langsøvej i Silkeborg åbnes for trafikken.

25. oktober: Lærer S. F. Petersens efterladte arbejder om Them sogn, 40 håndskrevne bind plus mange billeder, overlades Silkeborg Bibliotek

28. oktober: I Silkeborg stiftes en kammermusikkreds.

1. november: Alderslyst Mejeri og mejeriejer Grønborg fejrer 25 års jubilæum.

11. november: Den store boligudstilling åbnes i Silkeborg.

15. november: Virklund forsamlingshus indvies.

24. november: Funder skole indvies.

25. november: Ca. 500 mink udstilles i Silkeborg Landboforenings nye bygning i Silkeborg, der hermed tages i brug.

4. december: En voldsom brand hærger den bygning, hvor De kooperative Tømrere i Silkeborg har lager, værksted og kontor.

26. december: Silkeborg Museum åbner for julegæster efter en restaurering og udvidelse, der har kostet knap 75.000 kr. Den officielle åbning finder dog først sted senere.

30. december: Opstilles et stenkors i granit på Hørbylunde Bakke hvor Kaj Munk blev fundet i 1944. Stenkorset er lavet af billedhugger Jens Peter Junggreen Have, Åbenrå