1943

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Silkeborg har passeret de 20.000 indbyggere.

Verdenskrigens skygge ligger over Silkeborg. Blandt andet afbrydes dagliglivet jævnligt af flyvervarsler/luftalarmer.

6 januar: Kunstig skøjtebane på Krageøen ved Kalgårdsvig indvies. Den bliver en fiasko.

14. januar: Der gives tilladelse til oprettelse af en kreatursamlestald (Samlestalden i Silkeborg).

9. februar: Silkeborg Fritidsklub på Amaliegade 16 indvies og tages i brug.

16. februar: Malernes Andels Forretning oprettes.

Marts: Den tyske besættelsesmagt overtager Silkeborg Bad.

9. marts: Digteren Nis Petersen dør. I de sidste fem år af sit liv boede han i Laven.

25. maj: Gødvadskolen indvies og tages i brug under navnet Gødvad Centralskole.

1. september: Kransen hejses på den nye Mellemskole.

12. september: Silkeborg Kirke genåbnes efter ombygning.

23. september: Husmoderafløsningen og Tøjreparationscentralen i Silkeborg begynder sin virksomhed.

I oktober lægges grundstenen til Silkeborgs største boligbyggeri ”Færgegården” i Alderslyst.

14. oktober: Kransen hejses på Mellemskolens gymnastiksalsbygning.

I november: General von Hanneken opslår sit hovedkvarter på Silkeborg Bad

13. november: Ovnbygning på Anebjerg Teglværk nedbrænder

5. december: Hotel Himmelbjerget nedbrænder.

Ti luftalarmer i 1943