1934

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Silkeborg Husholdningsskole køber villa Otium på Åhavevej som indrettes til 14 elever og 2 lærere.

18. januar: Gødvad Sogns Sygekasse fejrer sit 60 års jubilæum.

8. februar: Kobskoven mellem Lyngsø og Stadion vælter i den værste storm i mands minde.

25. februar: Silkeborg Jagtforening stiftes

11. marts: Good Templar Logen ”Klippen” i Silkeborg fejrer 50 års jubilæum

4. april: Balle kommune vedtager at købe sportspladsen ved kirken

3. maj: Dansk Arbejde i Silkeborg fejrer 25 års jubilæum

30. maj: I Silkeborg konstateres et tilfælde af tyfus.

8. august: Linå Husmandsforening fejrer 25 års jubilæum

14. august: Overenskomststridig strejke bryder ud på Silkeborg Tekstilfabrik.

26. august: Der afholdes regatta.

2. september: En brand i Jydsk Trikotagefabrik anretter skade for ¼ mill. kr.

9. oktober: Overenskomststridig strejke på Silkeborg Tekstilfabrik ophører.

Midt oktober: Silkeborg kommunale stiftelse nummer 2 for ældre Åstiftelsen indvies.

22. oktober: Byrådet vedtager at omdanne Markedspladsen i Silkeborg til anlæg, legeplads og parkeringsplads.

30. oktober: I Silkeborg konstateres det første tilfælde af børnelammelse.

21. november: Forstassistent H.S.L. Schoubye (1896-1972) udnævnes til skovrider i Silkeborg Skovdistrikt.

10. december: Silkeborg Håndværkerforeningen vedtager at indrette et Laugsværelse.

15. december: Falcks Redningskorps i Silkeborg starter.

15. december: Indbyggerantallet i Silkeborg er steget til 12.844.