1931

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

12. januar: En generalforsamling vedtager at opløse Silkeborg Andelsmejeri.

31. januar: Det vedtages, at Balle og Gødvad aktionærerne overtager Silkeborg Andelsmejeri, medens aktionærerne i Funder vil bygge nyt mejeri.

5. februar: Borgmesteren i Silkeborg fremsætter i Byrådet meddelelsen om, at skotøjsfabrikant Michael Sørensen, Århus, vil skænke Silkeborg By 100.000 kr. til opførelse af en Stiftelse ved åen for ældre enligtstillede mennesker. Man vedtog at modtage den storstilede gave med tak.

6. februar: Silkeborg Kolonialhandlerforening, senere Købmandsforeningen for Silkeborg og Omegn, fejrer sit 25 års jubilæum.

15. februar: Det vedtages i Silkeborg Byråd at udvide Silkeborg Gasværk for et beløb af ca. 200.000 kr., ligeledes vedtoges det at opføre en badeanstalt ved Almind Sø.

23. marts: ”Biografen” på Søndergade indvier sit nye talefilmsanlæg med ”De tre fra benzintanken”.

1. maj: ”Lunden” åbnes for første gang efter den store ombygning og udvidelse.

3. juni: Silkeborg Svømmeklub stiftes på et møde på Hotel Silkeborg.

3. juni: Sammenslutningen ”Silkeborg Taxa” dannes ved et møde på Grand Caféen.

5. juni: Badeanstalten ved Almind Sø tages i brug.

15. juni: Silkeborg Byråd vedtager at opføre en kommunal Stiftelse for ældre mennesker og folk, der oppebærer invaliderente.

21. juni: Balle sogneråd vedtager at oprette et kommunekontor og en køkkenskole i Alderslyst.

1. juli: Mollerup Brugsforening fejrer 35 års jubilæum.

4. juli: Det bliver bekendtgjort, at Th. Langs Seminarium skal være fællesseminarium.

16. juli: Brygger Kalhauge sælger Silkeborg Bryghus til Bryggerileder N. G. Larsen, tidligere Argentina.

29. juli: Silkeborg Elektricitetsværks nye 1100 HK. dieselmotor demonstreres for pressen.

5. august: Firmaet Rydahl Petersen & Jørgensen, Silkeborg, køber Olaf Nors forretning i Østergade.

7. august: Henriques & Løwengreen overtager Silkeborg Tekstilfabrik for 1.875.000 kr.

9. august: Silkeborg Roklub døber sin nye 2-årers inrigger med navnet ”Nøkken”.

24. august: Den første danske talefilm, ”Præsten i Vejlby” har premiere i ”Kino” i Silkeborg.

27. august: Sportspladsen i Alderslyst bliver færdig.

7. september: Silkeborg Byråd vedtager en udvidet mælkekontrol.

8. september: Det forlyder i Silkeborg, at den længe ventede Ørnebrønd til Skoletorvet er i anmarch.

15. september: Ørnen opstilles på Skoletorvet.

28. september: Den nye køkkenskole i Alderslyst tages i brug.

1. oktober: Den nye Funder Andelsmejeri begynder sin drift.

11. oktober: Michael Sørensens Stiftelse i Silkeborg bliver for første gang tilgængelig for publikum.

12. oktober: Silkeborg får postbil i stedet for hestekøretøj.

23. oktober: Der dannes i Silkeborg en modelsejlklub.

5. november: Den endelige optælling viser, at der er 12.165 mennesker i Silkeborg.

7. november: Michael Sørensens Stiftelse indvies ved en smuk fest.

12. december: Der holdes indvielsesfest for Funder Andelsmejeri.

14. december: Linå kirkes nye orgel indvies.

14. december: Der holdes i Silkeborg protestmøde i anledning af forbudet mod brændesankning i Statsskovene.