1924

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Junkers Gymnastikinstitut udvides.

Silkeborg Spritfabrik nedlægges.

7. januar: Det ombyggede og udvidede rådhus på Torvet, hvor byrådssalen er dekoreret af maleren Carl Forup med motiver fra Silkeborgs opståen, indvies.

27. februar: Indre Mission køber villa ”Søfryd” for at indrette den til spædbørnehjem.

April: Silkeborg Papirfabrik udvides.

7. maj: Arbejdernes Oplysningsudvalg stiftes.

1. august: Silkeborg-Kjellerup-banen åbnes.

15. august: Der afholdes regatta.

26. august: Kongefamilien med Christian X i spidsen sejler med "Hejren" og "Falken" fra Himmelbjerget til Silkeborg.

4. september: Spædbørnshjemmet Søfryd ved Almindsø åbner

13. oktober: Silkeborg Byråd vedtager at ombygge gasværket. Det antages at ville koste 400-500.00 kr.

3. december. Folketingsmand Jacob Christensen dør.

12. december. Juletræ på Torvet - formentlig for første gang - i forbindelse med Frelsens Hærs juleindsamling.