1917

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

4. januar: Omdelingen af sukkerkort begynder.

11. januar: Ministeren for offentlige arbejder fremsætter i folketinget lovforslag om en forlængelse af Horsens-Bryrup-banen og af Rødkjærsbro-Kjellerup-banen til Silkeborg.

2. februar: Elektricitetsværket meddeler, at det som følge af den uindskrænkede U-bådskrig indtil videre ikke modtager nye installationer.

februar: Ubådskrigen mærkes også direkte da mælkehandler Boyen-Rasmussens søn Jens Peter torpederes med sit skib af tyskerne.

19. februar: Silkeborg Byråd vedtager en række indskrænkninger i gas- og elektricitetsforbruget, bl.a. forbydes vindues- og reklamebelysning og gadebelysning indskrænkes.

1. april: Der indføres brødkort.

14. april: I/S Alderslyst Elektricitetsværk dannes på et møde i Alderslyst.

24. april: Det vedtages at sælge Kneippkuranstalten til overlæge Th. Nielsen.

26. april: Silkeborg Idræts Forening (SIF) oprettes.

2. juli: På et møde i Bjerringbro oprettes ”Andelsselskabet Gudenåens Elektricitetsværk”.

23. juli: Der indføres totalforbud mod indkøb af brændstof til motorbådssejlads, hvilket bevirker at Hjejleselskabet kun kan sejle med sine fire dampskibe.

4. september: Vesterlund Grundejerforening stiftes

17. oktFed tekstober: ”Biografen” indvier sine nye lokaler i Søndergade.

10. december: Silkeborg Byråd vedtager at lade den gamle ”Kanal” ved Remstrup Å opfylde og i øvrigt søge realiseret det af Silkeborg Turistforening og Hjejleselskabet udarbejdede projekt til en fuldstændig regulering af forholdene ved havnen.