1900

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Antallet af byrådsmedlemmer forhøjes til 12, iflg. vedtægt af 12. januar 1900. Silkeborg Gasværk udvides, og stadsingeniørboligen opføres (senere bolig for gasværksbestyreren).

1. januar: Ifølge lov af 7. april 1899 bliver Silkeborg købstad ved årsskiftet i 1899/1900.

6. februar: Silkeborg Folkebogsamling i Teknisk Skole åbner for udlån.

1. april: Ungdomsskolen ”Kornmod” oprettes.

7. april: N. Morthensens trævarefabrik brænder.

27. april: Rigsdagen vedtager at anlægge Silkeborg-Langå-banen.

8. maj: Arbejdernes Brugsforening i Silkeborg stiftes

30. maj: Ny Hattenæs genindvies efter endt udvidelse og udsmykning.

1. juli:Silkeborg Social-Demokrat” udkommer første gang.

1. oktober: Serup Missionshus indvies.

31. oktober: Dansk Arbejdsgiverforenings afdeling i Silkeborg stiftes.

1. november: Farvehandler H. C. Matthiesens forretning i Silkeborg grundlægges.

1. november: Silkeborg Andelsmejeri begynder sin virksomhed.