1857

Fra WikiSilkeborg
Skift til: Navigation, Søgning

Hammers Klædefabrik grundlægges.

Der bygges en præstegårdVestergade, hvor byens første præst, Jens Christian Hostrup flytter ind året efter.

Michael Drewsens initiativ dannes et aktieselskab, der anlægger en privat telegrafledning til Århus. Først i 1879 overgår den til Staten.

5. juni: J. P. Andersens Smedeforretning i Søgade åbner

6. maj: Silkeborg Avis udkommer første gang.

6. maj: Silkeborg Bogtrykkeri stiftes.

13. august: Silkeborg Skyttelaug stiftes.

1. oktober: To senge har jeg ved politiets assistance ladet opstille i et dertil passende lokale og to andre ere disponible, for at modtage eventuelle choleratilfælde (koleratilfælde) Underskrevet Chr. Fibiger.

17. november: Silkeborgs første rådhus på Torvet, der også rummer ting- og arresthus for det samlede birk, indvies.